Skip to content

ED Experienced Diver

 
Popis
  • Kurz ED je pokračovacím kurzem, který umožňuje ASTD AOWD potápěči získat hlubší vědomosti a pod dohledem další praktické zkušenosti ve volné vodě.
  • Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 40 metrů ve volné vodě, což je maximální limit sportovního potápění.
  • Kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.

 

Vstupní požadavky

  • Kvalifikace ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Pokročilý potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace (AOWD dle RSTC, potápěč CMAS P ** apod.).
  • Minimální věková hranice je 18 let.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
  • Minimálně 30 ponorů, z toho 15 ponorů do hloubek v rozmezí 20 až 30 metrů.

Cena

7500,- CZK